Steun - broekbergen.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Steun

 

Ondersteuningsbrieven

 
 
 • Restauratie Kloostercomplex Broekbergen moet doorgaanxxx  Zuster Emmanuel Cosse, priorin. Benedictinessen van het Heilig Sacrament, Priorij Arca Pacis

 
 • Steunbetuiging Clemens van der Burg xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oud CDA-wethouder Utrechtse Heuvelrug en bestuurslid van de Nederlandse Kastelenstichting

 
 • Steunbetuiging Henk Jan Derksenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adviseur erfgoed en ruimte, oud-directeur Bond Heemschut en oud-D66-wethouder cultuur en monumenten te Driebergen

 
 • Redt de Buitenplaats Broekbergenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing D. Vlot

 


Ook U kunt de restauratie van deze Historische Buitenplaats steunen. Wij verzoeken u dan via onderstaande knop een steunbetuiging met uw naam en adres te zenden of in de brievenbus van Kloosterlaantje 1 te 3972 GW Driebergen-Rijsenburg. Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en niet aan derden beschikbaar stellen, daarom vermelden wij op onze website alleen naam en woonplaats. Aan uw steunbetuiging zijn geen verplichtingen of kosten verbonden.

 
 
 
 
 

Mocht de steunbetuiging niet lukken, kunt u hem ook doorgeven via de pagina 'Contact'  in het bovenste menu!


De onderstaande personen ondersteunen het Masterplan Restauratie Buitenplaats Broekbergen van harte, en roepen de gemeente en alle inwoners op om ook deze restauratie te steunen.

 
 
 • Hans Havers, oud-consul Heidestein/Bornia/Noordhout van Stichting Het Utrechts Landschap, lid van het Groenberaad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, lid van het Comite van Aanbeveling Scoutinggroep Driebergen, actief in 'Sarah@Abraham™,  Driebergen-Rijsenburg

xxxxxTwee jaar geleden ben ik Vriend van Broekbergen geworden om als burger van Driebergen de plannen van de nieuwe eigenaar te
xxxxxondersteunen. Plannen om de buitenplaats Broekbergen weer in oude luister te herstellen. De laatste 10 jaar was het voormalige klooster
xxxxxArca Pacis en daarna Daidalos enorm verwaarloosd.
xxxxxDe aankoop en de renovatie van de gebouwen en herstel van de historische kloostertuin is zeer kostbaar. Als dat zonder gemeentesubsidie
xxxxxwordt gedaan, Broekbergen weer in oude luister wordt hersteld, de aula tegen kostprijs beschikbaar wordt gesteld voor verenigingen en kerken,
xxxxxde tuinen uit de 18e eeuw op afspraak worden opengesteld voor rondleidingen, dan verdient zo’n eigenaar steun van iedereen die hart heeft
xxxxxvoor zijn of haar dorp.
xxxxxHelaas worden de laatste drie jaren gekenmerkt door procedures en rechtszaken om te verhinderen dat er gewoond mag worden op
xxxxxBroekbergen. Onbegrijpelijk maar waar. Op deze manier dreigt tevens een zeer belangrijke subsidie van de Rijksoverheid van meer dan een
xxxxxhalf miljoen Euro, ter bevordering van de bouw in Nederland, verloren te gaan.
xxxxxHet tij kan nog keren als college en gemeenteraad haar rug recht houdt en op zeer korte termijn definitief beslist voor herstel van Broekbergen,
xxxxxzodat we opnieuw een parel kunnen toevoegen aan de Stichtse Lustwarande. Iedereen die achter de plannen tot herstel van Broekbergen
xxxxxstaat, roepen wij op uw vertegenwoordiger(s) in de gemeenteraad hierop aan te spreken.

 • Annet Werkhoven, historica en voorzitter van Stichting 'De Werkhoven voor lokale geschiedenis', Driebergen-Rijsenburg

 • Johan Zikking, oud voorzitter voormalige geloofsgemeenschap rond Arca Pacis, Driebergen-Rijsenburg

 • Luuk Lagerwerf, 'universitair hoofddocent Taal en Communicatie', VU Amsterdam, Driebergen-Rijsenburg

 • Ineke de Lange, leerkracht basisschool, oud lid van geloofsgemeenschap Arca Pacis, Driebergen-Rijsenburg

 • Ed Laagewaard, thuiszorg fysiotherapeut en manueel therapeut, Driebergen-Rijsenburg

 • Marcel Bollee, adviseur thuisautomatisering, webmaster,  Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEen gemeente die zó omgaat met inwoners die een zo'n groot project op zich nemen, verdient eigenlijk deze inwoners niet!

 • mw.A. v.d.Veen-Zikking, Driebergen-Rijsenburg

 • J.H. Hafkamp, Driebergen-Rijsenburg

 • Jan en Thea van der Ham, Driebergen-Rijsenburg

 • Anneke Hovinga, Driebergen-Rijsenburg

 • J.C.A.Gortemaker, Driebergen-Rijsenburg

 • W. Renkema-Sybenga, Driebergen-Rijsenburg

 • Ruud en Imarda van der Werf, Driebergen-Rijsenburg

 • Henriëtte Walinga, Driebergen-Rijsenburg

 • Margo van Biezen, Driebergen-Rijsenburg

 • Jos van der Poel, Driebergen-Rijsenburg

 • M.Th.van Kranenburg, Driebergen-Rijsenburg

 • Ineke en André Droogers, Driebergen-Rijsenburg

 • Jeanne Oerlemans, Driebergen-Rijsenburg

 • Rineke Sturm, Driebergen-Rijsenburg

 • Henk en Cynthia Scholte, Driebergen-Rijsenburg

 • Chtristiaan Groothoff, Houten

 • G.A. Sluiter, Driebergen-Rijsenburg

 • familie Vos, Driebergen-Rijsenburg

 • Suzanne de la Fonteijne, Wageningen

 • M. Baerveldt, Utrecht

 • Chris Dekker, Driebergen-Rijsenburg

 • Jaap van Mechelen, Driebergen-Rijsenburg

 • Jeroen Gout, Delft

 • S. Schoenmaker, Maastricht

 • Anneke Wanders, Driebergen-Rijsenburg

 • Leida Menninga, Driebergen-Rijsenburg

 • Bart van Zeijts, Kirchschlag bei Linz

 • Willem Timmerman, Driebergen-Rijsenburg

 • Johan Middeldorp, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxJa ik steun dit project!

 • G.J.Oechies, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk steun van harte dit prachtige project

 • Roel & Ellen Vermaas, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWij steunen deze onderneming van harte!

 • Fokke Laskewitz, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxGA ZO DOOR! GOED INITIATIEF!

 • H. Walraven, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk zou graag zien dat de restauratie van de historische buitenplaats Broekbergen werd doorgezet!

 • Cor en Gea van Dam, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxGraag steunen wij het plan om deze buitenplaats te restaureren. Een restauratie met veel respect voor het verleden.

 • Leopold Koopman, Hilversum

xxxxxBroekbergen moet weer een mooi gebouw worden in een schitterend park. De Driebergse burgerij en politici moeten blij zijn met dit initiatief.
xxxxxVeel sterkte.

 • drs. Berend Jager, Emeritus predikant en voorzitter van de plaatselijke Raad van Kerken, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk acht kennisnemen van het bestaan van historisch erfgoed belangrijk voor de toekomst van de jonge generatie

 • Pieta Deutekom-Houtstra, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHoud vol!! We hopen al HEEL LANG met jullie op de uitvoering van deze geweldige plannen!

 • Inge van Keulen, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxFijn als het landgoed verbouwd en gebruikt wordt. En dat de subsidie die ervoor beschikbaar is, ook vrijkomt hiervoor.

 • Bas van Duuren, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk vind het geweldig dat deze familie deze buitenplaats zo grondig wil renoveren. Ik roep de Gemeente Heuvelrug op om hen op alle fronten te
xxxxxhelpen. Broekbergen moet blijven en het liefst in zijn oorspronkelijk versie. Van harte ondersteund!!!

 • Ida van Duuren-van Oene, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxBroekbergen moet blijven. Dit is een adhesie betuiging voor het masterplan om Broekbergen te redden. Er zijn al te veel mooie gebouwen
xxxxxafgebroken of verpauperd in ons mooie dorp Driebergen!

 • Alida Rensenbrink, Zeist

xxxxxBuitenplaats Broekbergen is onze steun waard! Alleen door dit project uit te voeren, wordt een karakteristiek gebouw in zijn natuurlijke
xxxxxomgeving behouden voor het nageslacht.

 • Marianne Tonies-Toonen, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxDit prachtig project steun ik van ganser harte! Ik hoop dat de gemeente spoedig zal laten blijken van inzicht gekoppeld aan daadkrachtig
xxxxxhandelen.

 • Barend en Elly Samsom, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxBroekbergen is een prachtige plek om te behouden als historische buitenplaats. Het hoort in de rij van mooie landgoederen die nu aan behoud
xxxxxen herstel bezig zijn. Wij steunen de bevlogen huidige eigenaars van harte in hun (ultieme?) pogingen om deze van dit vervallen landgoed een
xxxxxpareltje te maken!

 • R.E. Wagner-Soeters, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWaarom, waarom al die tegenwerking ?? Het is fantastisch dat een enthousiast echtpaar hier al z'n tijd, z'n energie en pecunia insteekt met het
xxxxxdoel weer een mooi geheel van Broekbergen te maken. Dit doen zij niet alleen voor zichzelf, maar zodanig dat Driebergen daar mede van kan
xxxxxgenieten doordat er o.a. in de kapel allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden zoals concerten, bijeenkomsten, lezingen enz. Geef hen de kans er
xxxxxiets moois van te maken. Zij zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben een goed gefundeerd plan gemaakt.en bijna alle vergunningen zijn
xxxxxrond. Geef dan nu toestemming om dit ook letterlijk te bouwen op goede fundamenten ! Laat Broekbergen niet verloren gaan, behoud het mede
xxxxxin het kader van de Stichtse Lustwarande. Henk en Els: heel veel succes.

 • Alfred van Muiden, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHet in stand houden van dat weinige wat nog resteert in driebergen is belangrijk. Als ik kijk wat er was en nog is, moeten we erg zuinig zijn op
xxxxxdit soort initiatieven.

 • Janet Bijland, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk ben het met plannen van de restauratie eens en wil dat het allemaal blijft

 • Hannie Gortemaker, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk steun dit prachtige project. Dit moet gerealiseerd worden.

 • C.J. van Doorn, Maurik

xxxxxDoor renovatie van dit object wordt de historie in ere hersteld en zodoende bewaard voor volgende generaties.

 • Ina & Albert Brunnenkreef, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWij steunen deze initiatiefnemers zeer, daar er anders weer een zeer kostbaar plekje in onze samenleving verloren zal gaan. Heuvelrug
xxxxxbestuurders weet wat u de gemeenschap aandoet met nee zeggen! U heeft zelf toch ook kinderen en kleinkinderen die u wilt laten genieten van
xxxxxons erfgoed!

 • Ria en Jos Slijkerman, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxZo'n schitterend monument moet behouden blijven en zoveel als mogelijk is in de oude staat hersteld worden. Daar hoort bij dat het
xxxxxhoofdgebouw als woning kan worden gebruikt!

 • Gusta ter Veen, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxBij deze ondersteun ik van harte dit plan!

 • H.T.Schlaman, Zeist

xxxxxJa, ik steun het Masterplan restauratie Broekbergen

 • Lieuwe en Lutske Hofman, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWij steunen dit unieke project van harte!

 • Linda Sterkenburg, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxVan harte steun ik dit prachtige plan!

 • Albert en Sylvia Wessels, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxJa, wij staan achter het Masterplan

 • Marja van Gestel, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk steun van harte de plannen om buitenplaats Broekbergen te behouden voor het nageslacht. Er zijn in Driebergen al teveel oude panden
xxxxxgesloopt. Gemeente Driebergen moet blij zijn dat er mensen zijn die daar hun tijd en geld in willen steken.

 • Fons van Leeuwen, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEr is al genoeg verrommeld in ons dorp: ik hoop dat deze verantwoorde restauratie doorgaat!

 • Eveline van der Grift, Le Sap France

xxxxxNatuurlijk steunen we dit plan ter behoud van een prachtig stukje Driebergen

 • Rieneke van der Grift - Keur, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk ondersteun dit prachtige restauratieplan natuurlijk van harte !

 • M.Bekker-Gosselink, Doorn

xxxxxIk steun deze aktie voor het behoud en de restauratie van Broekbergen

 • Greet Hoogeveen, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk steun dit prachtige project. Het restaureren van de buitenplaats Broekbergen op deze manier is geweldig en iets om trots op te zijn als
xxxxxinwoner van dit dorp. Ik hoop er binnen afzienbare tijd van te kunnen genieten.

 • Tineke van Es, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHet is doodzonde dat zo'n prachtig initiatief, waar het héle dorp profijt van heeft, lijkt te verzanden in tegenwerking en laksheid van de
xxxxxgemeente! En dat dat al jaren duurt! Onbegrijpelijk! Ik steun daarom van harte de restauratieplannen.

 • N.P.Munk, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk ondersteun graag alle acties voor behoud van de buitenplaats Broekbergen!

 • Henk Bakker, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk vind het geweldig dat een particulier zo wil investeren in een toonaangevende buitenplaats binnen onze gemeente. Het klompenpad loopt
xxxxxover het terrein waardoor veel wandelaars en natuurliefhebbers kunnen genieten van dit bijzondere stukje Driebergen. Het is voor mij dan ook
xxxxxwerkelijk onvoorstelbaar dat de familie den Boon- Kruidenier voornamelijk tegenwerking ervaren. Ik zou de gemeente willen vragen alles in het
xxxxxwerk stellen om deze plannen te ondersteunen en uit te voeren. Door zo'n houding worden misschien zelfs meer vermogende mensen
xxxxxgeïnteresseerd om zulke masterplannen te ontwikkelen. Zoals het nu gaat zal er niet snel een andere initiatiefnemer komen vrees ik. Ik hoop
xxxxxdus alsnog van harte dat de gemeente dit plan actief zal gaan steuenen.

 • Greetje Baars, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWat een (historische) kans en een opsteker voor Driebergen.

 • Menny Kuipéri, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHeel veel sterkte gewenst bij het uitvoeren van al jullie plannen. Probeer vol te houden.

 • Wil van den Herik, Van den Herik juridische diensten, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxBroekbergen moet blijven als historische buitenplaats, en niet een verrommeld gebied worden!

 • Adrie Westerhoud, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk steun jullie project voor 100%

 • Nelleke Schiere, Den Bosch

xxxxxWaardevol project!

 • Bernadette van den Hoek van Maarschalkerwaart, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHet is niet te geloven dat een paar mensen in de omgeving een prestisieuze project zodanig kunnen tegenwerken. Ik zou de echte motieven
xxxxxwel eens willen weten. Ook de gemeente heeft een hier en daar een laakbare rol gespeeld, en dit ook recentelijk moeten toegeven. Kom op
xxxxxgemeente toon daadkracht en zorg ervoor dat de ondernemende heer en mevrouw den Boon niet hun bijltje erbij neer gaan gooien!!!! Als het
xxxxxdoel is om dak en thuislozen of drugsverslaafden opvang te gaan huisvesten, dan moet men vooral DOORGAAN met tegenwerken! Een mooi
xxxxxbuitenplaats die gaat worden gebruikt voor bewoning, cultuur en zorg, is een aanwinst voor Driebergen.

 • Frans van Es, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHeel goed initiatief, maar jammer dat zoveel persoonlijke inbreng voor behoud van een cultureel erfgoed van belang voor velen, zoveel
xxxxxweerstand oproept.

 • Jozeph& Lida Verbon, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxVan harte steun ik de plannen. Zelf een rijksmonument in 2009 gekocht en bezig te restaureren. Van de overheid is daarbij weinig medewerking
xxxxxte verwachten, terwijl de reacties van de omwonenden bijzonder positief zijn. De gemeente en de omwonenden mogen blij zijn met dit initiatief.
xxxxxHet getuigt van durf en liefde en verdiend alle onvoorwaardelijke steun.

 • Maurice en Judith Brunnenkreef-hooijer, Amersfoort

xxxxxOok wij steunen dit project van harte! Geweldig om zo`n mooi gebouw in ere te herstellen. Een juweeltje voor de gemeente! En helemaal met
xxxxxde zorg en aandacht als dat zij er aan besteden, zo vind je ze maar weinig!

 • Quirine Dekker, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxBroekbergen moet en kan met de inspanningen van de familie Boon gerestaureerd worden. Ik doe hierbij een dringend beroep op de Gemeente
xxxxxDriebergen de benodigde vergunningen voor dit prachtige herstel te geven. Het komt met name de gemeente ten goede! Ik begin me erg af te
xxxxxvragen als dit niet doorgaat ik nog wel in een dergelijke menigte wil blijven wonen.

 • P.W. de Vries, Almere

xxxxxEen belangwekkend plan met uitstraling naar de omgeving

 • Jan-Willem Sturm, beheerder Lindenhorst, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxVan harte steun ik dit mooie project. Reeds meerdere malen heb ik Broekbergen mogen bezoeken en heb toen genoten van dit mooie
xxxxxmonument maar ben ook geschrokken van de staat waar het in verkeerd. Ik hoop dat Broekbergen straks weer in volle pracht op de
xxxxxHeuvelrug zal staan. Wetend hoe moeilijk het is om een monument in goede staat te krijgen/houden snap ik echt niet dat de gemeente
xxxxxzo moeilijk doet. Ik wens jullie een lange adem toe!!

 • Rinie en Dick van Rongen, Oldenzaal

xxxxxZeer van harte ondersteunen wij het Masterplan restauratie Broekbergen!

 • I.P. van Leerdam, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEen verantwoord , goed plan verdient alle steun.

 • Martijn Bos, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxMensen die zich inzetten om het cultureel erfgoed op een moderne manier te behouden moeten daarvoor ruim te kans krijgen.

 • Lisa Verbon, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk ben voor de restauratie van buitenplaats Broekbergen.

 • Gerrit Verwoert, Amerongen

xxxxxGeweldig initiatief, ik kan me niet voorstellen dat mensen hier op tegen kunnen zijn. Ik zal hier tzt een stukje over op mijn website xxxxxhttp://utrechtseheuvelrug.punt.nl plaatsen.

 • Johan en Marijke de Roo, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWe zijn blij met de plannen voor de restauratie en wensen jullie veel succes toe.

 • P.E.J.Hoezen, Leersum

xxxxxEr wordt al te veel gesloopt in onze gemeente(natuiur zowel als cultuur) Laten we blij zijn met mensen die een zo mooie plaats willen
xxxxxrestaureren. Gemeente: Vooral niet kleinzielige protesten honoreren!

 • Stephan EG Ludwig, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEen uniek stukje Driebergen, 'n plek met een rijke en ook spirituele historie dreigt verloren te gaan. Het statige Huis Broekbergen met zijn fraaie
xxxxxgevel, en mooie kapel van de Driebergse Architect Jo Dresmé, welke het tijdsbeeld van de zestiger jaren zo mooi tot uitdrukking brengt.
xxxxxJo Dresmé noemde deze kapel ooit eens "zomaar een dak boven wat hoofden" naar een tekst van Huub Oosterhuis. Dit mag niet verloren gaan
xxxxxvoor de toekomstige generatie, De initiatiefnemers verdienen ons aller steun.

 • Bram Brinkman, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIeder kwalitatief initiatief om de verloedering tegen te gaan krijgt mijn volledige steun. Wees trots op mensen die hun nek op een opbouwende
xxxxxwijze uitsteken en help ze verder ipv te dwarsbomen tegen beter weten in.

 • Zr. Adelberta Voermans, Breda

xxxxxGraag wil ik het Masterplan restauratie Broekbergen van harte ondersteunen. Het is van belang voor de historie van Driebergen, dat
xxxxxBroekbergen weer in de oude staat hersteld wordt. Ieders steun is daarvoor nodig.

 • Zr. Emmanuel Cosse, Arnhem

xxxxxHou goede moed de Heer leidt de wegen!!

 • J. Droste, Aalten

xxxxxIk hoop dat Broekbergen voor de toekomst bewaard mag blijven, ook vanwege het verleden. Ook in de nieuwe opzet kan het een plek van
xxxxxbezinning en vernieuwde enegrie worden, zoals het voor vele is geweest ten tijde van klooster Arca Pacis.

 • Ineke&Leo Lakke, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWij steunen van harte Uw streven tav Broekbergen en wij hopen dat de bestuurderen van onze gemeente de rug recht zullen houden en de xxxxxonbegrijpelijke tegenwerking overwonnen zal worden. Doorzetten en Veel Succes!

 • Hein Ros, Zeist

xxxxxAls geboren en getogen Roomse Rijsenburger, stuen ik van harte de restauratie van Broekebergen, Arca Pacis!

 • Jan van Oostwaard, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk steun dit iniatief omdat hiermee een deel van ons cultuur- en landschappelijk erfgoed kan worden behouden.

 • Johan & Hanneke Balk, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxAls echte Driebergenaren steunen wij het Masterplan van harte daar er al genoeg van historische waarde gesloopt is en plaats moest maken
xxxxxvoor lelijke nieuwbouw.

 • Kees en José Visser, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxDe toewijding en veel liefde zetten Henk en Els zich in voor een goed doel. Dergelijke initiatieven verdienen steun in plaats van tegenwerking.
xxxxxZeker in deze periode waarin van overheidswege steeds vaker initiatieven aan de 'burgerij' wordt overgelaten. Daarom onze steunbetuiging.

 • J.M.H. Heijneman, Arnhem

xxxxxJa ik steun broekbergen die moet blijven bestaan

 • Kees en Adri Ton, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHet zou een verlies zijn voor Driebergen als deze locatie niet in oude glorie wordt hersteld. Doorzetten!

 • Jeanne en Wim Kortleve, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEen geweldig initiatief, geweldig plan voor het behoud van zo,n historisch stukje Driebergen. Heel veel succes!

 • Ade Hiemstra, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxJa, ik steun het Masterplan restauratie Broekbergen

 • Fam. Wijnholt, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWij steunen de restauratie Broekbergen. De restauratie wordt met zorg uitgevoerd, met oog voor details en respect voor verleden. Wij wensen
xxxxxEls en Henk dan ook alle succes toe.

 • Ron & Rolinka van den Hoek, Hoofddorp

xxxxxDit mooie stukje Driebergen is zeker met de mooie plannen van de huidige bewoners een van de redenen om terug te blijven verlangen naar
xxxxxhet driebergse. Wij ondersteunen van ganser harte de plannen en hopen dat de driebergse gemeenteraad zal beseffen wat deze mensen
xxxxxvoor ons aller Driebergen in stand en up to date willen houden en hun de volle medewerking willen geven.

 • Willem van Amerongen, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEen geweldig plan om deze buitenplaats weer in ere te herstellen. Dit zou doorgang moeten vinden. Jammer dat een aantal lieden - waars. uit
xxxxxfrustratie of rancune- geen middel ongemoeid laten om zoveel als mogelijk dit herstelplan te traineren.

 • G. Eikelenboom, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxVan harte steunen we jullie inititiatief tot restauratie van Broekbergen. Geweldig dat jullie de cultuur-historisch waarde van dit monument voor
xxxxxdriebergen behouden en zelfs nog versterken. Jullie verdienen alle steun ook van de gemeentelijke overheid.

 • Margo en Mees Visser, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWij staan achter jullie plan.

 • Goof en Ans Willemsen, Bleiswijk

xxxxxZo'n initiatief moet niet verloren gaan. Op cultuur wordt al genoeg bezuinigd.

 • Henny en Mar van Dolderen, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxNatuurlijk moet het Masterplan Buitenplaats Broekbergen doorgaan. We wensen Els en Henk veel goede moed om dit plan te realiseren

 • J. Boomgaard, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxRestauratie moet doorgaan, is al zeer lang bewoond.

 • M.B.Jager, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWanneer particulieren zich zo inzetten voor behoud van cultureel erfgoed, op zorgvuldige en verantwoorde wijze, verdienen zij alle steun en xxxxxmedewerking.

 • Arie en Rineke Stans, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHier ligt een prachtig plan klaar met visie om de instandhouding van een stuk Driebergs cultuurgoed te borgen. Je zou toch niet anders
xxxxxverwachten als dat Henk en Els alle mogelijke ondersteuning van de lokale overheid krijgen. Dat dit niet gebeurt en deze mensen door allerlei xxxxxtegenwerkingen worden gedemotiveerd, daar hebben we alleen maar onbegrip voor. Dit is schieten in eigen voet en in die van alle
xxxxxDriebergenaren. Wij steunen deze mensen van harte en doen een oproep aan de autoriteiten dit project alsnog voluit mogelijk te maken!

 • Annemarie en Carel Krijgsman, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxDeze restauratie verdient ons aller steun

 • Lex Lemckert, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxLaten we behouden wat we ooit hebben ontvangen en later weer door kunnen geven

 • M.G.M. van den Hoeven, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxBroekbergen moet en zal behouden blijven. Succes met alle goede plannen.

 • J.G.van Logtestijn, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxGoede actie. Driebergen mag hiermee blij zijn. Geweldig dat particulieren hierin zo veel tijd en energie investeren!

 • Fam. van den Burg, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWij vinden het een goed initiatief, het behoud van een stuk historie en cultuur van ons mooie dorp. We wensen jullie veel succes en hopen dat
xxxxxjullie snel verder kunnen met jullie plannen.

 • Leo en Deborah Boer, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHet landgoed Broekbergen is een geweldig mooi cultuurgoed in Driebergen, dat zeker voor de toekomst van ons dorp bewaard moet blijven. De xxxxxdriebergse bevolking heeft de laatste decennia al teveel cultuurgoed verloren. Ik wens de Fam. den Boon veel sterkte en kracht toe om alle
xxxxxtegenslagen die zij al hebben gehad de laatste drie jaar goed te doorstaan, en namens ons blijf knokken.

 • N.J.T. Hoekstra, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEen geweldig initiatief! We willen toch niet dat dit soort buitenplaatsen verwaarloosd worden?

 • Leo & Henneke Blom, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxAls liefhebber van oude kastelen en landgoederen is het voor mij genieten hier op de Utrechtse Heuvelrug. Het verdient groot respect als een
xxxxxparticulier zich inspant om een vervallen buitenplaats zoveel mogelijk in oude luister te herstellen. Dan kunnen we de verbinding leggen tussen
xxxxxverleden en toekomst. Dat daarbij zoveel tegenwerking ondervonden wordt, is uiterst spijtig. Ik hoop dan ook van harte dat de laatste hobbels
xxxxxbinnenkort genomen kunnen worden en jullie het nog kunnen opbrengen om dit mee te maken. Het zou heel fijn zijn als eindelijk kan worden
xxxxxgestart met de uitvoering van dit mooie masterplan. Ik verwacht dat alle Driebergenaren met gevoel voor historie daarvan kunnen genieten.
xxxxxHet is mijn wens dat vooral ook jullie hiervan ten volle zult mogen genieten.

 • R. de Haan, Zeist

xxxxxZonde als dit verloren gaat

 • Onno de Jong, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEen schitterend plan met een voortreffelijk onderbouwde visie. Hier onstaat een echte win-win situatie voor eigenaar, gebruikers en
xxxxxomwonenden

 • Gerrit v.d. Beek, Doorn

xxxxxIk sta achter uw plan, ik heb de artikkelen gevolgd in de kaap en ben op de hoogte. Ik vind zeker dat Broekbergen in ere hersteld moet worden.
xxxxxHeel veel succes met de vorderingen van het plan

 • Loek Blessing. Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk steun van harte dit project dat Broekbergen weer in oude luister zal herstellen

 • Hilde en Jan Geurkink, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxNatuurlijk moet dit prachtige project gerealiseerd worden. Onbegrijpelijk dat er tot nu toe zoveel gesteggel over is, terwijl hoerageroep op z'n
xxxxxplaats zou zijn.

 • Jenny Gottenbos, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxAls liefhebber van natuur- en cultuurhistorie, met name de prachtige buitens van de Stichtse Lustwarande, wil ik hierbij mijn steun uitspreken
xxxxxvoor de restauratie van Buitenplaats Broekbergen. Veel succes met uw mooie project waarmee Driebergen weer aan schoonheid wint.

 • Gerda Tempelaar, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxDit plan verdient alle steun en medewerking om een parel van Driebergen weer in alle luister te herstellen.

 • Piet Heemskerk, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk ondersteun het plan om Broekbergen te restaureren

 • Jochem Lubbers, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxOp basis van particulier initiatief kunnen er prachtige dingen tot stand komen cq fraaie erfenissen uit het verleden behouden blijven. We zullen
xxxxxhet in de toekomst steeds vaker van dit soort initiatieven moeten hebben, want we zullen te maken krijgen met een terugtrekkende overheid.
xxxxxAlleen al om die reden verdient dit initiatief alle ondersteuning. Laten we blij zijn met de energie die jullie hierin willen steken ten behoeve van
xxxxxeen veel grotere groep mensen.

 • familie van Raaij, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxGeweldig dat iemand zich bekommert en met zoveel energie zich inzet voor dit cultureel erfgoed. Veel succes!

 • Prof. dr. Philip A. Idenburg, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWe mogen in Driebergen dankbaar zijn dat enthousiaste mensen als Henk en Els den Boon-Kruidenier zoveel tijd en eigen geld willen besteden
xxxxxaan het behoud van een historisch waardevol pand. Ziij verdienen daarbij alle steun.

 • T.D. Stenfert Kroese, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxBroekbergen moet behouden blijven. Het is voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een historisch monument dat voor het nageslacht bewaard
xxxxxmoet blijven. Dit particuliere inititief verdient het om de steun van de diverse overheden te krijgen.

 • A.van der Woude, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHet is al erg genoeg,dat dit landgoed er zo verwaarloosd bij ligt. Geef daarom de fam.den Boon-Kruidenier alle medewerking die nodig is om dit
xxxxxinitiatief te verwezenlijken.

 • Leni Gudde, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk sta achter het plan, het is een uniek gebouw dat vraagt om een bijzondere bewoning, met de plannen die deze familie heeft, kan daar vorm
xxxxxaan worden gegeven.

 • Jeannet en Willem Bezemer, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEen fantastisch doel om te realiseren. Veel sterkte gewenst.

 • Auke en Tjitske Lemstra, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxWij wandelen al ruim 30 naar het vroegere Arca Pacis; hebben het bezocht en bezochten zeker verschillende concerten; Het klompenpad lopen
xxxxxwe verschillende keren. Al met al een prachtig stukje Driebergen en zeer de moeite waard om in oude en goede staat te herstellen.

 • Guido van Bosbeek & Armande Slagter, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxDit initiatief verdient alle steun. Het is toch geweldig als particulieren zich inzetten voor de restauratie van deze historische buitenplaats. Het is xxxxxonbegrijpelijk dat de gemeente dit project niet van harte ondersteunt en volledige medewerking verleent. Wie de houding van de gemeente
xxxxxbegrijpt mag het zeggen.

 • D.C.Coppoolse, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHet zou fijn zijn als de ambtelijke molens iets sneller gaan draaien om ervoor te zorgen dat de fam. den Boon nog dit jaar een begin kan maken
xxxxxmet de realisatie van hun mooie plannen met deze buitenplaats

 • E.Greep-Boeslse, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxDoorgaan met restauratie. Veel succes!

 • Dineke Havers, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk ondersteun dit prachtige project en hoop dat er snel met de verbouwing kan worden begonnen.

 • Jaap Schravesande, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHet is te gek voor woorden als dit fantastische project niet zou lukken! Wat is nu het echte probleem van de tegenstanders?

 • András Wilcsinszky en Floortje Sekhuis, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxSucces met het herstelproject Broekbergen

 • Carla Bisseling, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxIk steun het masterplamn van de fa. Den Boon voor restauaratie van landgoed Broekbergen. Het is een aanwinst voor ons dorp als dit
xxxxxlandgoed weer in ere wordt hersteld. De familie Den Boon is hierin volledig ter goeder trouw. Het zijn eerlijke en integere mensen. Alle
xxxxxnegatieve beeldvorming over hen is volledig onterecht

 • J.M. Hofstra, Deventer

xxxxxGoed initiatief! Dergelijke prachtige oude gebouwen moeten voor de toekomst bewaard blijven en ik wens jullie veel succes!

 • Hannelore Aalbers-Regele en Arie Aalbers, Alblasserdam

xxxxxHenk den Boon en Els Kruidenier hebben enkele jaren geleden met veel enthousiasme en eigen vermogen het Landgoed Broekbergen
xxxxxverworven, met de bedoeling het grondig en verantwoord (historisch- en energiebewust) te restaureren en een zinvolle bestemming
xxxxxte geven. Het is jammer dat door langdurige tegenwerking, niet alleen veel positieve energie en financiële middelen verloren gaan, maar
xxxxxook werkgelegenheid voor diverse werknemers in de bouw. Wij ondersteunen daarom van harte de restauratieplannen van de familie
xxxxxden Boon.

 • René van Wingerde, Delft

xxxxxIn de jaren \'80 woonde en werkte ik op het Landgoed Aardenburg in Doorn. In die jaren, maar ook daarna bezocht ik met enige regelmaat
xxxxxde H.Mis bij de Zusters. Wanneer ik in de buurt ben moet ik er altijd even langsrijden als een soort walk down memory lane om te
xxxxx'controleren' of de plekjes van toen er nog zijn. Ik vind het een geweldig initiatief dat mensen zich inspannen om Broekbergen te behouden.
xxxxxBewoning hoort daarbij. Ik hoop voor alle betrokkenen, direct en indirect, dat het uiteindelijk goed zal komen. Waar Onze Lieve Heer een
xxxxxdeur sluit zet Hij ook vaak weer een venster open. Vanuit Delft veel sterkte en succes toegewenst en.... ik zal blijven langskomen
xxxxxom te 'controleren'!

 • Hendrik Kroeze, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEen unieke kans om een historische plek in Driebergen te behouden, op basis van particulier initiatief.

 • Bill van der Meulen, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHet masterplan restauratie Broekbergen ondersteun ik. Laat deze buitenplaats niet verloren gaan.

 • Agnes van Galen, Leiden

xxxxxHet wordt tijd dat burgemeester en college en de verantwoordelijke mensen van gemeente Driebergen gaan doen wat ze zouden
xxxxx
moeten doen; De mensen die Buitenplaats Broekbergen willen herstellen en renoveren zouden moet worden geadviseerd en gemotiveerd
xxxxx
en om hun prachtige plannen uit te kunnen werken.

 • J. Veneberg, Ede

xxxxxHet zou geweldig zijn als broekbergen op de voorgenomen manier zou worden gerestaureerd!! We moeten zuinig zijn op mensen met zulke
xxxxxgeweldige initiatieven!!

 • Henk Pietersma, Leeuwarden

xxxxxMet een groep van 20 christen kunstenaars (leden van CNV Kunst en Cultuur) afgelopen zaterdag 21 mei 2011 gewerkt in de zalen en in
xxxxxde tuin van Broekbergen. De bijzondere plek en de unieke tuin zijn een geweldige inspiratiebron voor het maken van tekeningen, schilderijen
xxxxxen foto's. De kunstenaars zagen bij deze gelegenheid een plek die in de toekomst vaker bezocht zou moeten kunnen worden. Ook voor
xxxxxconcerten en minisymposia, studie- en bezinningsdagen is deze plek bijzonder inspirerend. We hopen weer terug te kunnen komen.

 • Gerdien van Delft, Hilversum

xxxxxWe hebben een prachtige dag gehad met CNV Beeldende Kunst! Bedankt voor de gastvrijheid en veel zegen met jullie plannen!

 • Harry Welch, Bussum

xxxxxWe hebben altijd erg genoten van ons verblijf op Broekbergen. We kijken uit naar de restauratie en verheugen ons op een volgend bezoek.
xxxxxVeel sterkte en wijsheid met de plannen!

 • G.M. Groot, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxZo'n doordacht (master)plan dat het voortbestaan van het nog bewaarde deel van het landgoed in stand houdt en daarbij de functies wonen
xxxxxen maatschappelijk gebruik een plek geeft moet doorgang vinden.

 • A.J. en C.C.J. van Nijen, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxHet behoud/renovatie van Broekbergen is cultureel van grote waarde. Daarnaast is de aanwending van de kapel in oecumenisch perspectief
xxxxxzeer gewenst in de voortgaande ontkerkelijkende en ontkerstenende samenleving.

 • Andre Weststrate, Utrecht

xxxxxHet zou bijzonder jammer zijn wanneer de gemeente, of wie er ook dwars ligt, deze kans op een respectvolle en duurzame restauratie laat
xxxxxlopen.

 • Mario de Vries, Arnhem

xxxxxKijk eens naar Sterkenburg. Daar is een 180 graden draai gemaakt en het landgoed is weer in oude glorie. Hetzelfde zou met Broekbergen
xxxxxmoeten gebeuren!

 • Berry de Jong, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxAls energie deskundige kan ik zo een initiatief alleen maar toejuichen.

 • Clara Jochemsen, Bennekom

xxxxxHierbij betuig ik mijn bewondering voor de wijze waarop Henk en Els de restauratie van het klooster hebben aangepakt, een mega project
xxxxxwat een prachtig erfgoed is van de nederlandse cultuur! Op een schilderdag vorige maand heb ik iets mogen zien van het prachtige gebouw
xxxxxwat veel mogelijkheden in zich heeft. Ik bewonder hun plannen het weer in een goede staat te brengen, en wens dat zij die mogelijkheid
xxxxxkrijgen, en waar er moeilijkheden zijn , daarin gesteund worden door de instanties waarmee zij te maken hebben.

 • Suzanne Maas, Utrecht

xxxxxDe gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een prachtige mix van natuur en cultuurhistorie, maar om dit te behouden moeten dit soort initiatieven
xxxxxgesteund worden, niet tegengewerkt. Broekbergen is een wonderlijke plek en moet weer in ere hersteld worden.

 • Leo en Cathy Maas, Den Burg

xxxxxDeze prachtplek met het bijzondere huis moet bewaard worden.

 • Nelleke van der Graaf, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxFantastisch dat er mensen zijn die broekbergen weer mooi willen maken, kunnen we trots zijn op de mooie buitenplaatsen van Driebergen.

 • Lisette Niesink, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxEen prachtig plan dat zeker medewerking van de gemeente verdient.

 • Frank Ludin, Doesburg

xxxxxDit is een geweldig project! Vanzelfsprekend moet dit doorgaan

 • Anton en Nella luiten, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxBuitenplaatsen moeten behiuden worden: daarom steunen wij dit project

 • Irene van Zeijts, Driebergen-Rijsenburg

xxxxxZo'n prachtige buitenplaats in ere herstellen, ontvangt mijn hartelijke steun.

 • Anne de Jong, Ameland

xxxxxGeachte familie, Ik heb kennis genomen van uw website. Wat heeft u een tegenwerking bij de restauratie van dit mooie huis. Mijn familie heeft
xxxxxvan vroeger uit een speciale relatie met dit huis in de tijd dat het nog een klooster was. Mijn oud-tante en later mijn tante waren als kloosterling
xxxxxverbonden aan dit huis. Mijn oud-tante, Grietje de Jong, is hier in 1916 gestorven en begraven. Mijn tante is hier ingetreden in de jaren 50.
xxxxxIk heb daar nog een foto van waar ze o.a op staat met mijn oud-oom kardinaal De Jong. De foto is zo te zien genomen in het portaal.
xxxxxVeel succes en sterkte met de restauratie werkzaamheden.

 • Joan en Ineke van Melle, Ruurlo

xxxxxHet zou doodzonde zijn als deze historische parel in Driebergen niet behouden kan worden. Gemeente Driebergen, doe er alles aan! Gedurende xxxxx30 jaar hadden wij een huisartsenpraktijk in Driebergen en op mijn vele visite-rondes daar ben ik aan deze plek gehecht geraakt.Niet alleen door xxxxxde hartelijkheid van de zusters, maar deze plek bergt een geheim, een stukje mystiek.Dat is kostbaar.Daarom steunen wij van harte het xxxxxMasterplan restauratie Broekbergen, om het ook voor volgende generaties te behouden.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu