Toekomst - broekbergen.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Toekomst

 

Uitgangspunten Herontwikkeling Broekbergen

Op grond van de resultaten van het historisch onderzoek wordt gekozen voor de volgende uitgangspunten bij de herontwikkeling van de Buitenplaats Broekbergen:

  • Restauratie van Broekbergen als familiebuitenplaats;

  • Restauratie van het hoofdhuis op basis van de situatie in 1912;

  • Renovatie van de kapel, zodanig dat deze zelfstandig kan worden gebruikt voor sociaal-maatschappelijke, culturele- en religieuze doeleinden voor Driebergen-Rijsenburg;

  • Renovatie van het voorplein van het hoofdhuis en de klokkentoren, passend bij de monumentale uitstraling van Broekbergen;

  • Restauratie van het noordelijk deel van de tuin op basis van het Rococo-tuinontwerp van 1789 en van het zuidelijk deel op basis van het Landschapsstijl-ontwerp van Henri Copijn; de niet-passende en vervallen carré-bebouwingen uit 1964 worden gesloopt ten behoeve van de tuinrestauratie;

  • Herstel van de lange zichtassen vanuit het hoofdhuis over het Kloosterlaantje richting Driebergen over het Broekbergenpad naar de Langbroekerwetering;

 
 
 
 
 
 

Restauratie werkzaamheden

In 2010 zijn alle benodigde goedkeuringen voor de restauratie- en bouwplannen ontvangen. Daardoor kunnen de werkzaamheden aan het hoofdhuis en de tuinmuur, langs het Kloosterlaantje beginnen. De onderdelen die geen cultuurhistorische waarde hebben en dusdanig vervallen zijn dat herstel of aanpassing onevenredig kostbaar is, zullen worden gesloopt.
De te behouden onderdelen (hoofdhuis, tuinmuur, klokkentoren en kapel) worden gerestaureerd.

Daarna worden de oranjerie en koetshuis, die de lelijke tweede carré vervangen en die nodig zijn om de kostbare restauratie van de buitenplaats te financieren, volgens historisch inzicht, passend bij een buitenplaats, gebouwd.

Tenslotte worden de historische tuinen en de andere delen van de tuinmuur gerestaureerd. Naar verwachting zal het gehele restauratie- en bouwtraject enige jaren in beslag nemen.

 
 


Herstel beeldvorming als buitenplaats ‘Stichtse Lustwarande’

Wandelend over het Klompenpad kan men in de nabije toekomst het gerestaureerd Broekbergen aanschouwen. De voorgevel in de markante neorenaissance stijl van het begin van de twintigste eeuw. De oudere elementen van het oorspronkelijke landhuis uit de tweede helft van de achttiende eeuw zijn duidelijk herkenbaar. Het voorplein heeft weer de allure gekregen, die behoort bij een buitenplaats in de ‘Stichtse Lustwarande’. Bloeiende planten en struiken geven het geheel een vriendelijk aanzicht. Zijn weg vervolgend via het Kloosterlaantje kan de wandelaar of fietser de gerestaureerde kloostermuur bewonderen en daarachter de evenwichtige variëteit aan fraaie volgroeide loofbomen.

 
 
 
 
 
 


Natuurontwikkeling

De versterking van de vitaliteit van de vele monumentale bomen op en langs het terrein en het vergroten van de biodiversiteit zijn belangrijke doelstellingen van de restauratie en renovatie van Broekbergen. In principe zullen geen karakteristieke monumentale bomen worden gekapt. Met selectieve kap, snoei en herplant, met name ook van stinzeplanten, die behoren bij de historische buitenplaatsen, zullen flora en fauna op het landgoed worden verrijkt. De monumentale klokkentoren zal in samenwerking met de uilenwerkgroep Driebergen geschikt worden gemaakt als broedplaats voor uilen.

 
 


Gemeenschapsactiviteiten

De familie Den Boon zal de resultaten van de restauratie graag delen met hen die waardering hebben voor het behoud en de bescherming van ons cultuurhistorische en natuurlijke erfgoed.

De kapelzaal zal door de week worden gebruikt voor dagbesteding en therapie en in het weekend tegen kostprijs ter beschikking worden gesteld voor kerkdiensten, klassieke concerten, zangkoren, toneeluitvoeringen, lezingen en exposities.

Het voorterrein van Broekbergen blijft open gesteld voor de vele wandelaars, die dit Klompenpad graag blijken te gebruiken. De familie wil ook graag, als dagbestedingsactiviteit, op het voorterrein een koffieterras voor de wandelaars maken. Er zullen regelmatig rondleidingen door de herstelde tuinen worden gehouden.

Els Kruidenier wil op Broekbergen de kunstzinnige en beeldende coaching of therapie verder uitbreiden ten behoeve van mensen (van jong tot oud) met een psychosociale problematiek. Verder zullen er cursussen op het gebied van gezondheid en welzijn worden gegeven en workshops op het gebied van creativiteit.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu